Cookie policy

På Backpackerlife.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse, för att samla information för vår marknadsföring och för att kunna utveckla webbplatserna. Om du inte vill ha information samlad, bör du ta bort dina cookies och avstå från att använda webbplatsen ytterligare. Nedan har vi utarbetat vilken information som samlas in, deras syfte och vilka tredje parter som har tillgång till den.

Cookies

Webbplatsen använder cookies, och cookies är en liten datafil som placeras i din webbläsare, på din dator, mobil eller likande, med syftet att känna igen dom, komma ihåg inställningar, utföra statistik och inriktning på annonser. En cookie kan inte innehålla skadlig kod, som virus eller liknande som kan skada din dator. Det är möjligt att ta bort eller blockerar cookies.

Om du tar bort eller blockerar cookies kan annonser bli mindre relevanta för dig och visas oftare. Du kan också riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt och att det finns innehåll som du inte kan komma åt.

Webbplatsen innehålla cookies från tredje part som kan inkludera:

 • Google Analytics
 • Facebook

Personuppgifter

Generellt

Personlig information är all slags information som till viss del kan tillskrivas dig. När du använder vår webbplats samlar vi in ​​och bearbetar ett antal sådana uppgifter. Det händer till exempel. av alm. tillgång till innehåll om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, använder andra tjänster eller gör köp via webbplatsen.

Vi samlar och bearbetar följande uppgifter:

 • Identifikationsnummer (personnummer eller organisationsnummer)
 • Teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon
 • IP-adress och information om din användning av Backpackerlife.se webbplatsen
 • Geografisk placering
 • Vilka sidor du besöker

I den mån du uttryckligen samtycker till detta och anger informationen själv kommer foljande uppgifter också att behandlas:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Adress
 • Betalningsuppgifter

Detta kommer vanligtvis att associeras med skapande av inloggning, eller köp.

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att din information av misstag eller olagligt raderas, publiceras, förloras, försämras eller i kunskap om obehöriga personer, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen. Behandling av dina personuppgifter sker bland annat för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet och redovisning.

Syfte

Uppgifterna används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som mest troligt är relevanta för dig, för att registrera dina köp och betalningar, samt för att kunna tillhandahålla de tjänster du har begärt, t.ex. att skicka ett nyhetsbrev. Dessutom använder vi uppgifterna för att optimera våra tjänster och innehåll.

Lagringsperiod

Uppgifterna lagras under den tid som lagen tillåter och vi tar bort den när den inte längre behövs. Perioden beror på uppgifternas art och lagringens bakgrund. Därför är det inte möjligt att ange en allmän tidsram för när uppgifterna tas bort.

Utlämning av personuppgifter

Uppgifter om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och klickar på, geografisk plats, kön och ålderssegment, etc. lämnas ut till tredje part i den utsträckning som denna information är känd. Du kan se vilka tredje parter som finns i avsnittet “Cookies” ovan. Uppgifterna används för att rikta in annonsering.

Vi använder också ett antal tredje parter för att lagra och bearbeta data. De behandlar information enbart för våra räkning och får inte använda den för egna syften.

Utlämnande av personlig information som namn och e-post etc. kommer bara att hända om du samtycker till det. Vi använder bara databehandlare i EU eller i länder som kan ge din information tillräckligt skydd.

Rätt och klagomål

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan också när som helst invända mot användningen av uppgifterna. Du kan också återkalla ditt samtycke till att behandla information om dig. Om informationen som behandlas om dig är felaktig har du rätt att få den korrigerad eller raderad. Förfrågningar kan göras till: kontakta@backpackerlife.se. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du också möjlighet att kontakta Datainspektionen.

Utgivare

Webbplatsen ägs och publiceras av:

Backpackerlife ApS
Tordenskjoldsgade 31B, 8200 Aarhus N
Danmark

CVR: 38393758

E-post: kontakta@backpackerlife.se
Tlf nr.: +45 42 55 59 19

Integritetspolicy

 1. Överordnad uppgifter
  • integritetspolicyn täcker Backpackerlife IVS (nedan “Backpackerlife”, “vi”, “oss” eller “vår”) insamling och behandling av personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig.
  • När du gör ett köp på Backpackerlifes webbplats anger du en mängd personlig information, inklusive ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer och betalningsinformation. Genom att använda vår webbplats och affiliate-tjänster godkänner du oss att behandla din personliga uppgifter.
 2. Personuppgiftsansvarig
  • Vi på Backpackerlife.se är personuppgiftsansvariga för dina uppgifter. Har du några frågor jämfört dina uppgifter ber vi dig att kontakta oss.
  • Din säkerhet är viktig för oss, och vi tar din dataskyddning på alvar.
   • Insamling av data är en naturlig och oundviklig del av att driva en webbshop. När vi samlar in uppgifterna berättar denna policy hur vi behandlar de personuppgifter som vi samlar in och använder.
 3. Vilka personuppgifter vi samlar in för vilka syften och rättslig grund
  • När du besöker Backpackerlife.dk samlar vi in information om vilken IP-adress du använder, vilken typ av webbläsare du använder, din nätverksplats, din dators operativsystem och vilken typ av enhet du använder.
   • Syftet med denna samling är att ge den bästa användarupplevelsen för både kunder och besökare. Vi använder din information för att rikta in dig på marknadsföring på våra kanaler – främst Facebook, Google och Instagram. Detta genom att använda retargeting marknadsföring av reklam och visa andra relevanta erbjudanden för att utöka vår medvetenhet och förbättra vår försäljning.
   • Den rättsliga grunden för dessa behandlingar är EU:s dataskyddsförordning (GDPR) (EU 2016/Artikel 6.1, litra f)
   • Dessutom är syftet att samla in information om dig så att vi kan leverera de varor och tjänster som du har betalat för på Backpackerlife.se och via våra kanaler. Så att vi kan behålla vår del av handelsavtalet. Detta gäller till exempel leverans, retur och klagomål.
   • Vi samlar också in information om din IP-adress för att förhindra bedrägeri.
    • Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.2 i EU:s personuppgiftsförordning. 1, litra b, c och f.
  • När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev samlar vi in ​​ditt namn, din e-postadress och eventuellt ditt telefonnummer. Registrering kan ovkså ske i samband med utskickning av en rabattkod, en tävling på Facebook eller som en sista del av ett köp.
   • Syftet är att leverera nyhetsbrev och rikta in vår marknadsföring till dig.
   • Den rättsliga grunden för behandlingen är EU-förordningen om personuppgifter artikel 6.1 (b) och (f).
 4. Mottagare av personuppgifter
  • Din personliga information kommer endast att vidarebefordras till nödvändiga partners. Till exempel när du gör ett köp på Backpackerlife.se måste vi lämna ut hela eller delar av dina personuppgifter till våra partners för att hantera leveransen – vår del av handelsavtalet. Detta gäller GLS, DAO eller PostNord, som är vår transportör och Pakkelabels.dk, som hjälper till med leveransen.
  • Vissa av våra mottagare av personuppgifter, eller behandlare av personuppgifter är utanför EU. Dessa kommer vanligtvis att vara tjänster och partners som vi använder för att driva Backpackerlife.se. Deras garantier för överföring av personuppgifter utanför EU ställs genom dataprocessorns certifiering under EU och USA:s privatlivsskydd, jfr EU 45:s personuppgifter.
   Om vi ​​använder andra databehandlare än följande tre exempel görs detta alltid med iakttagande av giltiga överföringsgarantier.

 5. Dina rättigheter
  • På Backpackerlife.se strävar vi efter att vara så öppna om vår behandling av dina data som möjligt. Därför är här en granskning av dina rättigheter till oss som din databehandlare.
  • Rätt till tillgång
   • Du har rätt att bli informerad om vilka uppgifter vi har om dig, var vi har uppgifterna ifrån, och varför vi har uppgifterna.
   • Du har alltid rätt att få de personuppgifter som vi har om dig. Om du vill ha en kopia av dina personuppgifter, begär vi att du lämnar dina personuppgifter på vår kund e-post kontakta@backpackerlife.se med ämnesfältet “Personuppgifter”. Du kommer att bli ombedd att dokumentera att du är personen du påstår sig vara innan vi kan avslöja din information – alltså kommer din information inte att lämnas ut till fel person.
  • Rätt till rättelse
   • Du har rätt att få ändrat dina uppgifter om dessa är felaktiga. Till exempel kanske du har fått en ny e-post eller ett nytt telefonnummer. Skicka bara ett e-postmeddelande till kontakta@backpackerlife.se eller kontakta oss per telefon där du informerar oss om att det finns ett fel i den information vi har registrerat om dig. Du kommer att bli ombedd att dokumentera att du är personen du påstår sig vara innan vi kan avslöja din information – alltså kommer din information inte att lämnas ut till fel person.
  • Rätt till radering
   • Det kan förekomma fall där du har rätt att ta bort hela eller delar av dina personuppgifter av oss, till exempel om du återkallar ditt samtycke och vi inte har någon annan rättslig grund att fortsätta behandla. Vi är dock inte alltid skyldiga att ta bort din personliga information. Till exempel, om fortsatt behandling av din information är nödvändig för att vi ska uppfylla våra juridiska skyldigheter, eller för att juridiska fordringar ska upprättas, verkställs eller försvaras, behöver vi inte ta bort din information. Du kommer att bli ombedd att dokumentera att du är personen du påstår sig vara innan vi kan avslöja din information – alltså kommer din information inte att lämnas ut till fel person.
  • Rätt till begränsning
   • Det kan vara vissa fall där du kan be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter så att de endast består av lagring. Detta gäller i de fall du anser att din information är felaktig.
  • Rätt till dataportabilitet
   • De personuppgifter som du själv har lämnat till oss, har du i vissa fall rätten att tillhandahållas i ett strukturerat och maskinläsbart format och du har rätt att överföra denna information till andra dataansvariga.
  • Rätt till invändning
   • Du har när som helst rätt att invända mot vår användning av dina personuppgifter i riktning mot riktad marknadsföring. Du har också rätt att när som helst invända om du inte vill att vi ska använda dina personuppgifter för direkt marknadsföring, vilket vi gör på grund av våra legitima intressen, jfr. Punkterna 2 och 3.
  • Rätt att dra tillbaka samtycke
   • Om du har gett oss samtycke kan du när som helst återkalla ett sådant samtycke. För att göra det, skriv till oss på kontakta@backpackerlife.se med ämnesfältet “Återkallande av samtycke”.
  • Rätt att klaga
   • Du har rätt att när som helst lämna in ett klagomål till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, om vår behandling av dina personuppgifter. Klagomål kan lämnas in via e-post till datainspektionen@datainspektionen.se eller per telefon 08-657 61 00. Ditt klagomål kommer dock att lösas snabbare om du kontaktar oss på kontakt@backpackerlife.dk.
 6. Radering av personuppgifter
  • De personuppgifter och information som nämns i punkt 1.2 kommer att raderas senast efter ett år efter att du inte har använt dom.
  • Informationen som vi har samlat in om dig i samband med ditt prenumeration på vårt nyhetsbrev, se punkt 3.3, raderas när du drar tillbaka ditt samtycke, såvida vi inte har någon annan grund för att behandla informationen.
  • Information vi har samlat i samband med köp du gjort på Backpackerlife.dk, jfr. 1.2 kommer som regel att raderas efter drygt 2 år efter ditt köp, när rätten till klagomål över föremålet har löpt ut. Information kan dock lagras längre om vi har ett legitimt behov av längre lagring. Detta kan till exempel vara om det är nödvändigt att rättsliga krav ställs, verkställs eller försvaras – eller om lagring av information är nödvändig för att vi ska uppfylla lagkrav. Information för redovisningsmaterial lagras i fem år till slutet av ett räkenskapsår för att uppfylla kraven i redovisningslagen.
 7. Säkerhet
  • Vi tar stor omsorg när det gäller säkerheten för dina personuppgifter. Därför har vi vidtagit lämpliga tekniska och säkerhetsåtgärder mot att oavsiktligt eller olagligt förstöra, förlora, förändra eller försämra personuppgifter och mot obehörig åtkomst till eller missbruk av din information.
  • Dessutom är det bara anställda eller affärspartner i Backpackerlife som har ett verkligt behov av att få tillgång till din personuppgifter för att utföra sitt arbete som har tillgång till denna information.
 8. Kontakta oss
  • Backpackerlife IVS, cvr. 38393758 är dataansvarig för de personuppgifter som insamlas av Backpackerlife.se.
  • Om du har några frågor eller funderingar om denna dataskyddspolicy, tveka inte att kontakta oss på: Backpackerlife IVS, Helsingforsgade 27, 8200 Aarhus N, Tfn.: +45 42 55 59 19, e-post: kontakta@bakcpackerlife.se
 9. Ändringar i integritetspolicyn
  • Om vi ​​gör ändringar i vår integritetspolicy, kommer du att informeras nästa gång du besöker Backpackerlife.se
 10. Version
  • Denna integritetspolicy är version 1.1 av Backpackerlige IVS, daterad 30.08.2019.